אתר pc2.co.il הינו אתר קניות מקוון המשמש כחנות אינטרנט. האתר מופעל על ידי חברת StoreLine מהכתובת: רחוב חיטה 38, בת חפר.

אחריות:

כל המוצרים והשירותים המוצעים למשתמש לרכישה באתר הינם כפי שהם. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למשתמש כי יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המראה במציאות.על המשתמש חלה האחריות לוודא את התאמת המוצר לצרכיו ו/או להתייעץ עם מומחה רלוונטי. פיסי2 לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על וזאת לתקופה שמפורסמת באתר. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שפיסי2 אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במוצרים ו/או בשירותים שיסופקו באמצעות פיסי2 וכי אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.

אספקה ומשלוח:

המשלוח נעשה באמצעות רשות הדואר לכל מקום בארץ באמצעות דואר רגיל אלא אם צויין אחרת. מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון רשות הדואר ועל אחריותה . לפיסי2 תהיה הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות רשות הדואר או קבלני שילוח אחרים או באמצעות עובדי פיסי2 וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מחיר המשלוח הוא קבוע לכל רחבי הארץ. הפריטים המוצגים באתר יסופקו תוך 14 ימי עבודה מיום ההזמנה אלא אם מצוין אחרת. במידה והלקוח בחר במשלוח באמצעות דואר שליחים, זמן ההגעה הינו עד 5 ימי עסקים (עפ"י רשות הדואר).

חשוב מאוד – גם במידה ונרשם שזמן של שליחות הוא 3 ימי עסקים, הדבר תלוי בחברת השליחויות. זמן האספקה הינו תקף לערים הגדולות, ולמקומות מרוחקים וקטנים (ערבה, אילת, קיבוצים, מושבים, יישובים קטנים) זמן האספקה יכול להתארך בעוד מספר ימים. במידה והמוצר לא במלאי תימסר לצרכן הודעה תוך 3 ימי עסקים. פיסי2 מתחייבת להודיע טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח על כל חוסר בפריט.

זכות ביטול עסקה והחלפת מוצר פגום:

הצרכן רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המאוחר. בעת ביטול עסקה על ידי הצרכן ישלם הצרכן 5% מערך המוצר שקנה או 100 שקל, לפי הנמוך מביניהם. האחריות למוצרים כפופה לאחריות היצרן ולא תחול במקרים הבאים כקבוע בתקנות : רשלנות או זדון של הצרכן ,כח עליון ,שימוש בניגוד להוראות היצרן ותיקון המוצר שלא על ידי טכנאי מורשה של היבואן או היצרן. בעת ביטול עסקה עקב פגם לא יחויב הצרכן בדמי ביטול. ניתן להחליף כל מוצר שלם ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו במקורית תוך 14 יום מיום האספקה או קבלת מסמך הגילוי לכל המאוחר על הפריטים המוחזרים להגיע אל כתובתנו ,כאשר הוצאות המשלוח למשרדינו חלות על הקונה. ביטול העסקה לא יתאפשר במידה והמוצר הוזמן במיוחד בשביל הלקוח אלא אם הביטול נגרם עקב פגם במוצר. פריטים אשר נפגמו במשלוח יוחלפו על ידנו בפריט זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידנו ללא כל תמורה מיד עם הגעת הפריט הפגום. פריט שימצא לא תקין , יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש .הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח והחזרתו אל הלקוח לא תחויב בדמי משלוח. 

קנייה:

המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק ולמשתמש תונפק חשבונית מס. התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, כאשר פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח. אם בכל זאת בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, פיסי2 ייצרו קשר טלפוני עם הלקוח ביום העבודה הסמוך על מנת לקבל את פרטי כרטיס האשראי. באתר רשאי לרכוש כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף , אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.  על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים: שם , שם חברה מס תעודת זהות או ח.פ כתובתו כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו. מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים לפיסי2 כשהם מוצפנים.
אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים וחיוב כרטיס האשראי. פיסי2 מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי . פיסי2 תשמש במידע לצורכי מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח ממנה ולצורך עדכון הלקוח במוצרים חדשים ובעדכונים העשויים לעניין הלקוח.

מוצרים :

אנו שומרים על זכותנו לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת. הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והיינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד פיסי2 ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו איחורים באספקה. באשר למוצרים שמחירם מעל 100 ש"ח – אם אין אפשרות לאתר את היצרן/יבואן, אזי פיסי2 ימלא את כל חובות היצרן/יבואן.

סמכות שיפוט:

סמכות השיפוט בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה לבית המשפט בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט:תל אביב , חיפה, נצרת ,באר שבע וירושלים.Sא