כבל מתח ישראלי למטען של מחשב נייד (ברכישת מטען)

12.00

כבל מתח ישראלי למטען של מחשב נייד ברכישת מטען בלבד.